Služby / Získávání kapitálu

Získávání kapitálu

Získávání kapitálu, jak dluhového tak akciového, je důležitým předpokladem dosažení růstu malých a středně velkých firem.

Spolupracujeme se soukromými vlastníky při hodnocení oboru jejich podnikání a vývoje trhu, poskytujeme oponenturu plánů managementu, připravujeme návrh struktury financování, pomáháme identifikovat vhodné poskytovatele finančních zdrojů, pomáháme při iniciaci a průběhu vyjednávání ohledně strukturování transakce a transakční dokumentace.

Typické služby poskytované při získávání kapitálu

 • asistence při přípravě střednědobého obchodního a finančního plánu
 • formulace návrhu vhodné kapitálové struktury
 • identifikace vhodných poskytovatelů kapitálu
 • organizace procesu
 • asistence při vyjednávání předběžné dohody (termsheet)
 • koordinace due diligence
 • strukturování transakce
 • vyjednávání transakční dokumentace
 • asistence při vypořádání

Typičtí klienti

 • rychle rostoucí soukromé společnosti
 • firmy zvažující emisi akcií na veřejných trzích specializujících se na malé a střední firmy
 • firmy čelící nedostatečné volné kapacitě seniorního financování svého dalšího rozvoje

Reference

„Pan Mareš nás oslovil jako zástupce jedné z největších investičních bank působících v regionu střední Evropy a poradce významného západoevropského konkurenta naší firmy, švédské kótované společnosti NIBE Industrier AB, která hledala možnosti expanze v regionu střední a východní Evropy. Nakonec jsme se s ostatními spoluvlastníky rozhodli iniciovat prodejní aukci, ve které investor zastupovaný týmem pana Mareše uspěl. Oceňovali jsme přímočarost jednání a dodržení předem dojednaného postupu.“

Luděk Semerád,
spolumajitel a generální ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.*

Ladislav Beran,
spolumajitel a výrobní ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., největší výrobce ohřívačů vody na českém trhu*

*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.