Služby / Fúze a akvizice / Prodej firmy

Poradenství při fúzích a akvizicích

Prodej firmy

Poradenství při prodeji malých a středně velkých firem je naší hlavní činností. Ačkoli prodejní proces má obecně respektované fáze a milníky, jsme přesvědčeni, že každý prodejní proces je jedinečný. Proto, abychom se vyhnuli přístupu velkých investičních bank a poradenských firem, nikdy nezačínáme prodejní proces bez jasného porozumění cílů a potřeb prodávajících. Ty mohou být definovány jako maximalizace výnosů z transakce s minimálním rizikem, ale v mnoha případech, zvláště při prodeji rodinných nebo soukromých firem, mohou být hlavní priority značně odlišné. Tito prodávající často požadují zajištění budoucího rozvoje firmy, zabezpečení dostatečných zdrojů pro její růst nebo zachování existujících obchodních vztahů s místními podnikateli.

Typické služby poskytované při prodejním procesu

 • příprava a organizace prodejního procesu
 • identifikace potenciálních investorů
 • příprava informačního memoranda / balíčku
 • marketing investiční příležitosti
 • organizace due diligence
 • vyhodnocení nabídek a výběr preferovaných kupců
 • asistence při strukturování transakce
 • asistence při vyjednávání smluvní dokumentace
 • asistence při podpisu smluvní dokumentace
 • asistence v období mezi podpisem a vypořádáním transakce
 • asistence při vypořádání transakce

Naši typičtí klienti

 • rodinné firmy čelící generační výměně
 • soukromí vlastníci, kteří řeší situaci vyplývající z akcionářských a jim podobných dohod
 • firmy, které se rozhodly odprodat část svých aktivit a soustředit se na svou hlavní činnost
 • soukromí vlastníci zvažující ukončení podnikání jedné své společnosti nebo částečný prodej společnosti strategickému partnerovi nebo finančnímu investorovi
 • soukromí vlastníci zvažující úplné ukončení podnikatelských aktivit

Reference

„Pan Mareš nás oslovil jako zástupce jedné z největších investičních bank působících v regionu střední Evropy a poradce významného západoevropského konkurenta naší firmy, švédské kótované společnosti NIBE Industrier AB, která hledala možnosti expanze v regionu střední a východní Evropy. Nakonec jsme se s ostatními spoluvlastníky rozhodli iniciovat prodejní aukci, ve které investor zastupovaný týmem pana Mareše uspěl. Oceňovali jsme přímočarost jednání a dodržení předem dojednaného postupu.“

Luděk Semerád,
spolumajitel a generální ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.*

Ladislav Beran,
spolumajitel a výrobní ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., největší výrobce ohřívačů vody na českém trhu*

*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.