Služby / Rekapitalizace

Rekapitalizace

V některých situacích mohou vlastníci soukromých a rodinných firem preferovat rekapitalizaci před prodejem firmy. Rekapitalizace je využívána jako typický nástroj k vyplacení velké části tržní hodnoty firmy jejím vlastníkům při zachování nezávislosti cílové společnosti. V jiných případech se rekapitalizace využívá také jako nástroj pro vyplacení akcionářů, kteří chtějí prodat svůj podíl za tržních podmínek, zatímco ostatní spoluvlastníci chtějí firmu dále rozvíjet.

Typické služby poskytované při rekapitalizaci

  • posouzení vhodné kapitálové struktury, dluhové kapacity společnosti a potenciálního hotovostního výnosu pro vlastníky
  • asistence při přípravě dokumentace pro financující banky
  • asistence při vyjednávání s bankami
  • organizace due diligence
  • strukturování transakce, vyjednávání transakční dokumentace, asistence při vypořádání

Typičtí klienti

  • rodinné firmy
  • skupiny soukromých investorů
  • soukromí investoři zvažující vystoupení ze společnosti
  • zahraniční společnosti s dceřinou společností v České republice hledající asistenci při optimalizaci kapitálové struktury skupiny

Reference

„Pan Mareš nás oslovil jako zástupce jedné z největších investičních bank působících v regionu střední Evropy a poradce významného západoevropského konkurenta naší firmy, švédské kótované společnosti NIBE Industrier AB, která hledala možnosti expanze v regionu střední a východní Evropy. Nakonec jsme se s ostatními spoluvlastníky rozhodli iniciovat prodejní aukci, ve které investor zastupovaný týmem pana Mareše uspěl. Oceňovali jsme přímočarost jednání a dodržení předem dojednaného postupu.“

Luděk Semerád,
spolumajitel a generální ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.*

Ladislav Beran,
spolumajitel a výrobní ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., největší výrobce ohřívačů vody na českém trhu*

*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.