Proč Merger Vision

Fúze či akvizice je mimořádnou událostí v životním cyklu společnosti a jejího vlastníka. Svět fúzí a akvizic často přivede dohromady profesionály, pro které jsou takové transakce hlavní činností a podnikatele, kteří zažijí takový proces jednou za život a je pro ně výjimečnou příležitostí zhodnotit své celoživotní úsilí. Naším úkolem je podpořit obě strany transakce poskytováním praktického poradenství a kreativních řešení, která se ukázala účinná v jiných transakcích.

Nápady Merger Vision vám mohou pomoci v situaci, kdy:

  • jste obdrželi nevyžádanou nabídku od potenciálního kupce
  • přemýšlíte o prodeji svého obchodního podílu, ale jste vázáni akcionářskou dohodou
  • vaši partneři nebo spoluvlastníci přemýšlejí o prodeji jejich obchodního podílu
  • přemýšlíte o rekapitalizaci vaší společnosti
  • přemýšlíte o prodeji části vaší společnosti
  • chcete porozumět sektoru, ve kterém podnikáte, z perspektivy fúzí a akvizic
  • přemýšlíte o akvizici v ČR
  • přemýšlíte o přes-hraniční akvizici
  • přemýšlíte o možnosti manažerského odkupu
  • potřebujete dodatečné zdroje pro podporu vaší růstové strategie

Prodej nebo koupě firmy či podniku je komplexní a časově náročný proces, který často, bez ohledu na velikost dané transakce, odvrací pozornost managementu od řádného řízení každodenního chodu firmy. Naším úkolem proto je pomoci řídit váš růst tím, že zorganizujeme transakční proces tak, aby zatěžoval vás, vaše zaměstnance, dodavatele i zákazníky co nejméně.

Reference

„Analýza tržní situace na českém a středoevropském pivovarnickém trhu, se kterou mě oslovil poradenský tým vedený panem Marešem významně přispěla k mému rozhodnutí zahájit prodejní proces. Rozhodl jsem se tento poradenský tým najmout na exekuci celého procesu.“

RNDr. Milan Hagan,
většinový vlastník a předseda představenstva, Drinks Union a. s., jedna z pěti nejvýznamnějších pivovarnických společností na českém trhu*

*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.