Služby

Merger Vision poskytuje poradenské služby soukromým vlastníkům středních a větších společností. Dokážeme Vás úspěšně provést procesem prodeje Vaší firmy či nákupem jiné. Umíme navrhnout vhodné formy financování rozvoje Vaší společnosti a takové finanční prostředky, ať už formou dluhu, nebo investice do vlastního kapitálu, zajistit.

Nahlédněte do přehledu vybraných transakcí, které jsme realizovali a přečtěte si, jaké služby jsme poskytli našim klientům a co o nich klienti říkají.

Chcete rozšířit svoje podnikatelské aktivity? Vstoupit na nové trhy? Získat nové know-how či rozšířit portfolio produktů koupí vhodného podniku konkurenta, dodavatele či zákazníka? Nebo jste finanční investor hledající novou platformu či add-on akviziční příležitosti?

Jste-li zahraniční investor, seznámíme se s vašimi strategickými prioritami, akvizičními kritérii a obvykle Vám z vlastní iniciativy představíme potenciálně vhodné akviziční cíle v České republice.

S využitím mezinárodních platforem pro sdílení M&A příležitostí, transakčních databází a dlouhodobé spolupráce se zahraničními M&A poradci a investičními bankami umíme nabídnout českým investorům příležitosti k růstu nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích, a to nejen v Evropě.

Vytvořením příležitosti pak začíná naše komplexní podpora v průběhu celého akvizičního procesu, která zahrnuje zejména: pochopení Vaší strategie a stanovení kritérií pro výběr vhodné společnosti ke koupi, doporučení vhodných cílových společností ke koupi, jejich oslovení a příprava předběžné nabídky, včetně odhadu hodnoty kupované společnosti; řízení hloubkové prověrky vybrané společnosti a zohlednění jejích výsledků v kupní ceně a smluvní dokumentaci; vyjednávání smluvní dokumentace; strukturování transakce – předmět koupě (podíl/aktiva), forma, způsob a časování platby kupní ceny; vypořádání transakce.

Proces koupě společnosti je náročný a obvykle trvá přibližně šest měsíců – od formulace akvizičních kritérií až po vypořádání transakce. Věříme, že oceníte naše know-how a podporu, která povede k úspěšnému uzavření transakce, splnění Vašich strategických cílů a minimalizaci rizik spojených s transakcí.

Máte-li zájem, jsme připraveni si o spolupráci osobně nezávazně promluvit.

Typy transakcí

 • Koupě české společnosti
 • Koupě zahraniční společnosti českým investorem
 • Koupě firmy interním či externím manažerským teamem – MBI/MBO

Zkušenosti našich klientů

 • Pan Mareš nás oslovil jako poradce významného západoevropského konkurenta naší firmy, švédské kótované společnosti NIBE Industrier AB, která hledala možnosti expanze v regionu střední a východní Evropy. Nakonec jsme se s ostatními spoluvlastníky rozhodli iniciovat prodejní aukci, ve které klient zastupovaný týmem vedeným panem Marešem uspěl. Oceňovali jsme přímočarost jednání a dodržení předem dojednaného postupu.

  Luděk Semerád, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.

  generální ředitel a výrobní ředitel

 • Po předchozím úspěšném prodeji mé pivovarnické skupiny jsem se rozhodl vybudovat z firmy GRANETTE významného výrobce lihovin a likérů. K tomu jsme potřebovali získat širší portfolio tradičních českých značek a výrazně navýšit stávající výrobní kapacity. Poradenský tým Merger Vision inicioval jednání s klíčovými akcionáři tradiční likérky Palírna U Zeleného stromu a řídil akviziční proces. Přestože spojení obou firem bylo pro obě strany preferovaným řešením, jednání byla komplikovaná, mimo jiné z důvodu vysokého počtu prodávajících akcionářů. Díky opakované iniciativě ze strany Merger Vision se však po zhruba dvou letech podařilo transakci uskutečnit a vytvořit tak druhého největšího výrobce lihovin v České republice.

  Milan Hagan, GRANETTE a. s.

  akcionář a předseda představenstva

 • Po předchozí úspěšné spolupráci s Merger Vision se mi naskytla možnost investovat do výrobní firmy ve specifické situaci, kdy zemřel její předchozí vlastník. Merger Vision mi pomohla vyjednat podmínky převzetí a transakci dokončit v horizontu několika týdnů.

  Luboš Hajský, ELKOP Technik

  jediný společník