Služby

Merger Vision poskytuje poradenské služby soukromým vlastníkům středních a větších společností. Dokážeme Vás úspěšně provést procesem prodeje Vaší firmy či nákupem jiné. Umíme navrhnout vhodné formy financování rozvoje Vaší společnosti a takové finanční prostředky, ať už formou dluhu, nebo investice do vlastního kapitálu, zajistit.

Nahlédněte do přehledu vybraných transakcí, které jsme realizovali a přečtěte si, jaké služby jsme poskytli našim klientům a co o nich klienti říkají.

Cítíte, že jste ve svém podnikání dosáhli maxima možného? Chcete si konečně užívat plodů své dlouholeté práce vynaložené při budování vlastního podniku a nemáte firmu komu předat? Nebo byste rádi svůj podnik skokově posunuli mezi evropské či globální společnosti, ale cítíte, že nemáte potřebné finanční prostředky či know-how? Řešením může být částečný nebo úplný prodej Vaší společnosti vhodnému investorovi.

Nabídneme Vám zkušenosti a odborné vedení ve všech fázích transakce: od prvních myšlenek a rozhodování, zda vstoupit do jednání s preferovaným partnerem či zahájit formální prodejní proces, přes výběr a prověření vhodných strategických či finančních investorů, vedení neveřejného prodejního procesu s více zájemci, vyjednání předběžné dohody, řízení procesu hloubkové prověrky společnosti s využitím virtuálního dataroomu, strukturování transakce a vyjednání jejích závazných podmínek, až po konečné vypořádání celého obchodu, převod finančních prostředků a třeba i přípravu související tiskové zprávy.

Proces prodeje společnosti je náročný a obvykle trvá šest až dvanáct měsíců – od prvních úvah až po vypořádání transakce. Věříme, že oceníte naše know-how a podporu, která povede k maximalizaci zisku z obchodu a k minimalizaci souvisejících rizik.

Ozvěte se nám a promluvme si o tom, co můžeme udělat právě pro Vás.

Typy transakcí

 • Prodej firmy investorovi
 • Odprodej divize, části podniku či neklíčové obchodní aktivity
 • Strategická fúze
 • Společný podnik
 • Transakce mezi vlastníky
 • Rekapitalizace
 • Prodej firmy stávajícímu či externímu managementu – MBO/MBI

Vybrané reference našich klientů

 • Merger Vision dlouhodobě projevovala o spolupráci s vlastníky skupiny ASTRID zájem. Na podzim roku 2013 nás firma oslovila právě v situaci, kdy jsme zvažovali další strategické směřování našich aktivit v oblasti kosmetiky. Merger Vision nám představila atraktivní akviziční příležitosti na domácím trhu a zároveň potvrdila vážný zájem strategického investora o naši firmu. Na základě těchto znalostí poradenského týmu Merger Vision jsme firmu pověřili, aby nás zastupovala jak v jednáních o akvizicích tak v jednáních o prodeji strategickému investorovi. Od jisté fáze jsme se rozhodli preferovat prodej firmy před akvizicemi. Během prodejního procesu Merger Vision prokázala své zkušenosti z obdobných transakcí, ať už se jednalo o způsob vyjednání kupní ceny, struktury transakce nebo jiných podmínek.

  Ing. Aleš Hamáček, ASTRID s.r.o.

  společník a jednatel

 • Jako společník a výrobní ředitel jsem po vybudování nového výrobního závodu firmy LUKOV Plast prosazoval rychlejší transformaci společnosti. Se svým 25% podílem jsem ale nemohl klíčová strategická rozhodnutí v rodinné firmě účinně prosadit a tak jsem zvažoval možnosti prodeje svého podílu. Merger Vision mě seznámila se specifiky prodeje menšinového podílu. Rozhodl jsem se proto pověřit její poradenský tým jednáním s rodinou zakladatelů, která vedla k úspěšnému prodeji.

  Luboš Hajský, LUKOV Plast spol. s r.o.

  společník a výrobní ředitel

 • Merger Vision jsem si jako svého M&A poradce vybral mezi několika poradenskými firmami. Firma si získala mou důvěru detailní znalostmi transakcí probíhajících v našem oboru, mechanismů vystoupení z firem typu Joint Venture a doporučeními jak vyjednat nejvýhodnější podmínky na základě interpretace korporátních dokumentů z 90. let, kdy firma vznikla. Navíc bylo zjevné, že poradci z Merger Vision mají relevantní zkušenosti s přeshraničními transakcemi, kde protistranou je velká veřejně obchodovatelná korporace. Byl jsem velmi spokojen s vyjednanými podmínkami prodeje svého podílu, který byl vypořádáván v průběhu několika let za každoroční účasti poradenského týmu Merger Vision.

  Martin Štěpánek, Lion Communications s.r.o

  spoluzakladatel a ředitel společnosti